Danskerne støtter Stojberg

Behandling af personoplysninger

Nye Borgerlige er den dataansvarlige. Hvis du også du tilmelder dig mailopdatering, overføres dine informationer til vores mailsystem. Du kan til enhver tid framelde dig dette.

Kontaktoplysninger:

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Nye Borgerlige
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
CVR.nr. 37168157

E-mail: sekretariat@nyeborgerlige.dk

Retsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af samtykke, og samtykket gives ved tilmelding til mailopdateringen. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 a), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger:

De kategorier af oplysninger, som vi behandler, er de oplysninger du indtaster ved tilmelding af mailopdatering , som er dit navn, og din e-mailadresse.

Tilbagetrækning af samtykke:

Når du tilmelder dig mailopdateringen opbevarer vi dine personoplysninger indtil du måtte vælge at afmelde dig mailopdateringen. Du kan afmelde dig via et link i mailen. Alternativt kan du skrive til sekretariat@nyeborgerlige.dk. Herefter ophører behandlingen af dine personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at afmelde dig mailopdatering og dermed trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Bag initiativet

”Danskerne støtter Støjberg” er et initiativ taget af Nye Borgerlige, men sagen er vigtigere end partiet. Vores støtte går til en venstrepolitiker, som fortjener opbakning fra alle danskere, der sætter Danmarks først – uanset partifarve. Alle indbetalinger går ubeskåret til betaling for annoncer med støtte til Inger Støjberg. Indtægter og udgifter vil blive revideret og fremgå særskilt i partiregnskabet for Nye Borgerlige.